Mi?o?? do rasy rottweiler zrodzi?a si? wraz z pojawieniem si? w 1998 roku w naszym domu wspania?ego przyjaciela, rottka o imieniu Tales. Tales przez niemal dziesi?? lat by? cz?onkiem naszej rodziny, nasz? wielk? mi?o?ci?. Jego odej?cie by?o ogromn? strat?. Po kilku miesi?cach, chc?c zape?ni? pustk? po Talesie i kontynuuj?c fascynacj? ras? , w domu pojawi? si? Joker Canegro. Wspania?y pies, o doskona?ym wygl?dzie, pe?en temperamentu, ktry osi?ga? wielkie sukcesy wystawowe. Po kilku latach tata sprezentowa? nam pi?kn? crk? Jokera i Tosi od Toma z Gr, o intryguj?cym imieniu - Carmen. Z chwil? pojawienia si? naszego "karmelka" pokochali?my j? oboje z m??em ca?ym sercem, a ona okaza?a si? wspania?? towarzyszk? ?ycia. Id?c w ?lady tatusia, Carmen rozpocz??a rwnie? zmagania na ringach wystawowych, osi?gaj?c w naszych oczach na prawd? wiele. Ci??ka praca Carmen i nasza przynosi nam mnstwo satysfakcji, a Carmen zapewne du?o rado?ci.

Za namow? serdecznych nam ludzi, postanowili?my za?o?y? hodowl?, aby mc w przysz?o?ci cieszy? si? widokiem potomkw naszych ukochanych psw.
Zapraszam Pa?stwa do odwiedzenia naszej strony.

Z pozdrowieniami Ania i Maciek